КРАСОТАТА ОБИЧА ТЕХНОЛОГИИТЕ

КРАСОТАТА ОБИЧА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Как технологиите ни помагат да изберем най-под­ходящата козметика за нас?

Козметичният пазар ни залива с продукти, но кои от тях са подходящи за нашата кожа и коса? А дали технологиите могат да ни помогнат да на­мерим точните продукти и да спестим време и пари? Pick N Dazzle прави точно това. Създадохме технологичен алгоритъм с елементи на изкуствен интелект, който работи с база от над 10 млн. ин­формационни точки. Така всяка жена може да съз­даде бързо и лесно своя Бюти профил и да открие препоръчани продукти лично за нея. Pick N Dazzle беше една от първите компании в света, която въведе персонализиран избор с лична козметична кутия. И това беше забелязано от европейския екип на Google, който отрази иновацията.

Предлагаме опция на клиентите да изберат сами желаните продукти в своята Бюти кутия или да се доверят на нас в избора на база на въ­ведените от тях предпочитания и нужди. Резул­татите от този иновативен подход надминаха очакванията. Клиентите дават оценка 5 звезди за над 90% от избраните продукти, никой не връща продукти при нас, клиентите пазаруват в продъл­жение на години, всеки месец.

Имате впечатляващ опит в международни козме­тични компании. Какво правите, за да споделите това знание?

Участвам като ментор във водеща световна биз­нес програма. Студентите са от 40 държави, ви­пуск от само 60 участници на година, притежава­щи солиден международен мениджърски опит от минимум 10 години. Задачата е да създадат про­ект за нов бизнес. Помагаме им да развият идея­та до готова за реализация. Някои от проектите се превръщат в реален бизнес.

Участвам в бордовете на голяма и утвърдена финансова институция, както и в 3 стартира­щи френски компании. Само едната от тях е в сферата на козметиката. Друга е създадена от студенти. Наскоро получих покана да гостувам в Американския университет в България в класа по Управление на глобален бизнес. Познанията си от сферата на козметиката споделям с клиентите на Pick N Dazzle всеки ден.

Кое е по-важно за модерния лидер – образование­то или практиката?

Образованието и практиката са като две спира­ли, които постоянно се преплитат. Поне веднъж на седем години е добре да получим адекватни за времето знания. За втората си магистърска сте­пен избрах програма на три водещи световни уни­верситета, която се проведе на три континента – в Лондон, Ню Йорк, Париж, Шанхай и Ню Дели. Това имаше смисъл, тъй като светът и бизнесът днес са глобални.

Практиката също ни учи. Лидерски умения се придобиват в практиката. Има спор дали лидери­те се раждат, или се изграждат. Аз съм на мнение, че е съчетание. Има личностни качества, с които се раждаме и които са в основата на лидерство­то. От друга страна, умението да преценяваш ситуации и да вземаш правилните решения е ре­зултат както на усет, така и на натрупвания от практиката.

Като инвеститор в стартиращи компании какво търсите в един нов бизнес, преди да решите да му помогнете?

Инвеститорите оценяват основно потенциала на компанията, измерен в пазарен дял в бъдещ период. Но за да се реализира този потенциал, най-важният елемент е екипът. И най-блестяща­та идея не би могла да се развие без екип, който да може да се променя и да променя бизнеса. При стартиращите компании е почти сигурно, че ще се промени първоначалната идея за бизнеса. И въ­просът е дали екипът ще може да реализира тази и всички други промени.

Първата компания, в която инвестирах, беше на двама завършващи студенти без никакъв опит. Те ме спечелиха с ентусиазма си, с откритостта и с интелекта. Постигнаха 5-кратна възвращае­мост на първоначалните инвестиции, и то само за няколко години.

Как си представяте бъдещето на козметичната индустрия?

Козметиката се променя с промяната на начина на живот, на технологиите, на нуждите на по­требителите. Продуктите за грим днес са ком­бинация от грим и грижа за кожата.

Продуктите за кожата са ефективни, с конкретни ползи, при­лагат се бързо и лесно, защото животът е забър­зан. Козметиката се комбинира с хранителни до­бавки, красота отвън и отвътре.

Има и нови компании в света, които произвеж­дат продукти по индивидуална рецепта за всеки клиент.

Това се постига с компютърни техно­логии. Дигитализацията навлиза в козметиката, макар и да не е масовизирана.

Но аз вярвам, че в съвсем близко бъдеще ще виждаме, ще помирис­ваме, ще получаваме усещане за текстурата на продукта, изцяло дигитално.

Публикувано от Forbes България

Избери Персонална кутия

Кутия с продукти избрани от теб или за теб.

Над 500 000 доставени продукта, над 40 000 отлични оценки за продуктите.

Остави ни твоя коментар